Schutterij Sint Sebastianus Schinnen

Bondsfeest Puth 14-06-2015

Opnieuw weer een zeer zonnige dag en een mooi schuttersfeest.

Hebben we de volgende mooie prijzen weten te behalen;

Bordjesdrager – 3e prijs

Defilé – 2e prijs

Houding optocht – 2e prijs

Binnenkomen – 1e prijs

Koningin – 1e prijs

Bondsfeest Schaesberg 10-05-2015

Onder begeleiding van een stralend zonnetje, die naarmate de dag vorderde steeds feller begon te schijnen, hebben we ons eerste bondsfeest gehad te Schaesberg.

Hier hebben we de na een vermoeiende optocht de volgende prijzen behaald;

Bordjesdrager – 2e prijs.

Beste houding optocht – 2e prijs.

Bielemannen – 1e prijs.

Binnenkomen – 1e prijs.

Defilé – ere prijs.

 

 

Nieuwe site beheerder Kim

 

 

 

Vanaf vandaag kun je alle foto’s en eventuele nieuwtjes sturen naar schutterij.schinnen@gmail.com

Het was misschien niet onverwacht, maar het kwam toch voor iedereen plotseling.

 

Op donderdag 12 maart is onze schuttenbroeder en Sergeant – Bieleman

                                             Math Vroomen        

 

in de leeftijd van 50 jaar, in zijn woonplaats Schinnen, overleden. Zijn duide

 

jk aanwezige markante persoonlijkheid, letterlijk en figuurlijk, zal voor altijd in ons geheugen gegrift staan.

 

Het bestuur verwacht dat elk lid van schutterij “St. Sebastianus”   deel neemt aan de uitvaartplechtigheid met schutterseer op dinsdag 18 maart 2014 om 11.00 u in de parochiekerk van de H. Dionysius, Deken Keulenplein 2 te Schinnen.

 

Vanaf 10.00 uur wordt U verwacht in Café t’ Centrum, Dorpsstraat 22 te Schinnen. Om 10.30 uur zullen wij  Math afhalen en begeleiden tijdens zijn laatste tocht met zijn schutterij.

 

 

 

Willy Gielen “Schutbroeder”

Sinds 1979 toen deze orde werd opgericht is Willy Gielen  de eerste  schutter van onze schutterij die wordt geridderd (Schutbroeder) in de  Orde van de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. Als teken van waardering wordt hem het zilveren kruis van de orde toegekend. De investituur van Willy vond plaats op zondag 20 januari 2013 om ong. 16.35 uur in de parochiekerk  St.-Willibrordus te Stramproy.

Men moet als schutter de christelijke waarden koesteren en uitdragen. Het schutters- en gilde wezen kent van oudsher een christelijke basis, waarbij broederschap en naastenliefde voorop staan.

Willy heeft voorheen jaren bij de schutterij in Puth mee gedraaid en een bestuursfunctie vervuld. Steeds was zijn hoop een schutterij in Schinnen te hebben. In 1995 was het dan zover, dat hij met vier anderen dit idee kon verwezenlijken. Natuurlijk werd de man met de meeste schutterservaring de nieuwe voorzitter. Die taak heeft Willy, met ondersteuning van Jose, echt waar gemaakt. Huize Gielen is wel de tweede huiskamer voor menige schutter. Zeker het bestuur kan op de maandelijkse vergaderingen rekenen op een gastvrij onthaal. Alleen afscheid nemen is soms moeilijk. Willy, heeft het meermalen gezegd, deze onderscheiding is voor de hele schutterij. Maar wij zijn maar wat trots, dat hij ze draagt.

De tekst van de “investituur” (plechtige aanbieding of omhangen van de onderscheidingstekens van een waardigheid) van het lidmaatschap:
“Ik bevestig U…….Broeder c.q. Officier van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus, met dit gewijde zwaard en teken, in het vertrouwen dat U de beginselen van deze orde: de Christelijke broederschap en naastenliefde, de bewaking van ons Christelijk erfgoed en de trouw aan hen die de last van het gezag daarover dragen in een geest van Christelijke dienstbaarheid, met gaven van Uw hoofd en van Uw hart zult trachten uit te dragen en de last daarvan op uw schouders zult willen nemen, naar het bezielende voorbeeld van onze Schutspatroon, de Heilige Sebastianus”.

 

 

Ons nieuw schutterslokaal

Zoals u ongetwijfeld bekend, is onze schutterij sedert 2006 bezig met de realisering van een nieuwe schietaccommodatie aan de Breinderveldweg. te Schinnen.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Schinnen heeft op 28 juni 2011 een omgevingsvergunning 1e fase verleend voor het oprichten van een schutterslokaal met 2 schietbomen met bijbehorende kogelvangers op dit perceel. Deze kogelvangers worden uitgevoerd met een geïntegreerde geluidarme wattenbak.

Op 30 oktober jl. heeft het college van Burgemeester en Wethouders ons tevens de voor onze accommodatie benodigde omgevingsvergunning 2e fase verleend, waardoor formeel niets meer aan de start van de bouw in de weg staat.

Omdat wij onze nieuwe schietaccommodatie tijdig voor het nieuwe schietseizoen 2013 gereed willen hebben en derhalve haast geboden is, zijn wij voornemens op 21 november a.s. de bouw uit te zetten en op 24 november a.s. te starten met de grondwerkzaamheden voor de kelder.

OfficierenAchter het vaandel marcheren de officieren als ‘nazaten’ van de aloude schuttenmeesters. Zij bekleden in tegenstelling tot hun voorvaderen...Lees meer...

GeweerdragersAchter de officieren marcheren de geweerdragers. In rotten van vier (oude exercitie) met het geweer over de schouder, hand aan de geweerriem....Lees meer...

BielemannenHoewel zij in het verre verleden geen functie binnen de schutterij hebben vervuld, vormen de bielemannen heden ten dage een zeer markante....Lees meer...

MarketenstersMooi om te zien, maar zonder historische betekenis: dat zijn de marketentsters die sinds begin jaren ’70 de schutterijen begeleiden....Lees meer...